PER QUÈ HAURIA DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LA LLAR?

PER QUÈ HAURIA DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LA LLAR?

Per garantir la nostra tranquil·litat davant de fets imprevistos i sobtats, convé tenir una assegurança adaptada a casa nostra i als nostres interessos, sigui propietari o llogater.
Si en cada cas ajustem les garanties a les necessitats reals, pagarem menys per l’assegurança i tindrem la certesa de cobrar el 100% en cas de possibles incidències.

 

COM PUC ESTAR SEGUR QUE TINC LA COBERTURA QUE NECESSITO?

Primer de tot , he de fer un estudi objectiu i individualitzat de necessitats: conèixer el valor real dels meus béns, les cobertures i garanties que vull o que necessito, per cercar després la solució asseguradora més adient.

 

QUINA DIFERÈNCIA HI HA SI SOC PROPIETARI O LLOGATER?

Si soc propietari els meus interessos es divideixen entre el continent (estructura i equipament) i el contingut (mobiliari i objectes personals) i poden estar coberts complementàriament entre dues assegurances, una per l’edifici (privativa o a través de la comunitat propietaris) i una altra pels meus interessos personals(contingut).
Si soc llogater, em convé garantir els meus béns (contingut) i la meva responsabilitat civil particular ; per qualsevol imprevist accidental que pugui passar durant el peróode de contracte de lloguer a través d’una assegurança privativa i així cobrir les despeses ocasionades davant de possibles reclamacions per part del propietari.

 

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE ABANS DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LLAR?

A banda de tenir cobertes les garanties bàsiques (incendi, danys per aigua, robatori, trencaments…), és molt important que a la meva assegurança hi hagi declarades correctament les següents dades:

– La valoració actualitzada del preu per metre quadrat i per tipus de construcció de l’edifici.

– La valoració total del contingut com si, en cas de sinistre, l’hagués de tornar a comprar avui (valor total de compra avui en dia de tots els béns assegurats).

– La meva condició de propietari o llogater per a contractar la responsabilitat civil adequada.

Per garantir la nostra tranquil·litat davant de fets imprevistos i sobtats, convé tenir una assegurança adaptada a casa nostra i als nostres interessos, sigui propietari o llogater.

Si en cada cas ajustem les garanties a les necessitats reals, pagarem menys per l’assegurança i tindrem la certesa de cobrar el 100% en cas de possibles incidències.

 

COM PUC ESTAR SEGUR QUE TINC LA COBERTURA QUE NECESSITO?

Primer de tot , he de fer un estudi objectiu i individualitzat de necessitats: conèixer el valor real dels meus béns, les cobertures i garanties que vull o que necessito, per cercar després la solució asseguradora més adient.

 

QUINA DIFERÈNCIA HI HA SI SOC PROPIETARI O LLOGATER?

Si soc propietari els meus interessos es divideixen entre el continent (estructura i equipament) i el contingut (mobiliari i objectes personals) i poden estar coberts complementàriament entre dues assegurances, una per l’edifici (privativa o a través de la comunitat propietaris) i una altra pels meus interessos personals(contingut).
Si soc llogater, em convé garantir els meus béns (contingut) i la meva responsabilitat civil particular ; per qualsevol imprevist accidental que pugui passar durant el peróode de contracte de lloguer a través d’una assegurança privativa i així cobrir les despeses ocasionades davant de possibles reclamacions per part del propietari.

 

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE ABANS DE CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE LLAR?

A banda de tenir cobertes les garanties bàsiques (incendi, danys per aigua, robatori, trencaments…), és molt important que a la meva assegurança hi hagi declarades correctament les següents dades:

– La valoració actualitzada del preu per metre quadrat i per tipus de construcció de l’edifici.

– La valoració total del contingut com si, en cas de sinistre, l’hagués de tornar a comprar avui (valor total de compra avui en dia de tots els béns assegurats).

– La meva condició de propietari o llogater per a contractar la responsabilitat civil adequada.