RESPONSABILITAT CIVIL

RESPONSABILITAT CIVIL

Qualsevol activitat comporta un risc que pot derivar en una reclamació cap l’ empresari, la societat o l’ autònom. Estem davant d’ un mercat cada cop més madur i exigent que coneix i sap el que pot reclamar. D’ altra banda a nivell legislatiu les exigències de cobertura de responsabilitat civil pels danys causats a terceres persones cada cop son més altes, com la responsabilitat mediambiental, la derivada dels directius de les societats i en general la responsabilitat civil professional. A aquestes cal afegir els riscos tecnològics, cibernètics i de protección de dades. Totes elles juntament amb les cobertures tradicionals d’ explotació, patronal o producte fan indispensable analitzar a quin risc està exposada la teva empresa, activitat o negoci i trobar les cobertures necessaries perque tinguis total tranquil·litat.

Pressupost

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable PREVICAT 2000 SCCL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals en Ctra. Vic, 11-13 Baixos 08241, MANRESA o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic aprevicat@previcat2000.com