TRANSPORT DE MERCADERIES

TRANSPORT DE MERCADERIES

La fabricació o comercialització de mercaderies implica una distribució a través de diferents mitjans de transport. L’ assegurança de transport de mercaderies garanteix la restitució econòmica del dany que puguin patir aquestes mercaderies durant el seu transport. Està pensada per empreses de transport o autònoms que adquireixen una responabilitat sobre les mercaderies que els hi han cedit per transportar i per empreses o autònoms que volen assegurar el dany causat a la pròpia mercadería.

Pressupost

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable PREVICAT 2000 SCCL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si escau, la limitació i cancel·lació, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals en Ctra. Vic, 11-13 Baixos 08241, MANRESA o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic aprevicat@previcat2000.com